Web o všem

Boje Microsoftu s nízkonákladovými soupeři o Afriku

Zdroj: Mandrivalinux.cz.

Microsoft Corp. považuje území subsaharské Afriky, nejchudší země světa, za poslední velkou počítačovou výzvu. Hodlá tam pevně usadit své Windows.

Aby toho dosáhl, má zastoupení ve 13 zemích, rozdává Windows po tisících na školní počítače a financuje programy pro podnikatele i mládež. Používá také agresivní obchodní taktiku, zaměřenou na největší hrozby v oblasti Linuxu a jiné nízkonákladové nebo zadarmové alternativy k MS Windows.

V Nigerii Microsoft navrhuje za výhodnou cenu 400.000.- dolarů dohodu s vládními dodavateli s cílem nahradit Linux systémem Windows na tisících školních laptopů. Bývalý generální ředitel dodavatele popisuje návrh jako pobídku ke změně -- výklad Microsoft popírá. V Namibii a Nigérii, kde usiloval o státní zakázky, společnost najímá příbuzné vládních úředníků. Microsoft tvrdí, že byli zaměstnáni jen kvůli své kvalifikaci.

Softwarový gigant popisuje své úsilí v Africe jako snahu vybudovat most přes "digitální propast" vzniklou rozdílným využíváním počítačů v bohatých a chudých zemích. V téměř 50 zemích subsaharské Afriky připadá odhadem na 750 miliónů lidí asi 10 miliónů počítačů. Podle odhadu Microsoftu používá v řadě těchto zemích internet méně než 1% populace.

Kritikové označují snahu Microsoftu o vyšachování Linuxu jako svádění vlády z nejlevnější a nejrozumnější cesty. Tvrdí, že Microsoft natrvalo vhání africké vládní agentury do drahých mnohaletých licenčních kontraktů. "Africké vlády si nemohou dovolit dlouhodobé licenční smlouvy", říká Nnenna Nwakanma z Free Software and Open Source Foundation for Africa, nevýdělečné organizace z Ghany. Peníze, říká, by bylo lepší vynaložit na školení lidí pro práci s počítači a na podporu vývoje domácího software.

Microsoft říká, že jeho africké ceny jsou férové a že společnost hodně investuje do veřejných projektů napříč kontinentem. "Věříme, že můžeme pomáhat zlepšit životy miliónů lidí a v dlouhodobém výhledu potencionálně posílit i náš vlastní obchod," prohlašuje Thomas N. Hansen, generální manažer Microsoftu pro tamní region.

Některé nejchudší africké země také zjistily, že nemohou souhlasit s podmínkami speciálního balíčku tří-dolarových Windows, určeného pro "underserved" studenty celého světa, oznámený v loňském roce předsedou společnosti Microsoft, Billem Gatesem. Pro vlády by byl výhodný, pokud by koupily nejméně 10.000 počítačů, které by využívali studenti - velmi nákladný počin za hotové. Dodnes se podle tvrzení Microsoftu kvalifikovaly jen 4 země - Lybie, Egypt, Rusko a Mexiko.

Nadšení a snaha přinést počítače africkým masám vydrželo několik let. Výrobci počítačů, ve spolupráci s neziskovou organizací One Laptop Per Child (OLPC), vyvinuli levný laptop pro chudé země. Obvykle používá operační systém Windows nebo Linux.

Linux je software "open source", jehož kód je k dispozici každému a lze jej upravovat. Řada softwarových společností prodává vlastní verze za nízké ceny, nebo dokonce zdarma a poskytuje placenou technickou podporu.

V rozvinutých zemích, jako je např. U.S.A., nevidí Microsoft hrozbu Linuxu vůči svým panovačným obchodním praktikám u desktopů a laptopů tak vážně. Ale v Africe, kde jsou zdroje více omezené, kde žádný systém není dostatečně rozšířen a "zdomácněn", to vnímá.

Některé země ve snaze ušetřit, např. Jihoafrická republika, Nigérie, Namibie a Ghana, začaly používat open-source software, jako je Linux, na některých ministerstvech a ve školách. "Mnoho výdajů na vzdělání je skutečně směšně nízkých", říká Dorothy H. Gordon, generální ředitel Insitutu pro informační technologie v Ghaně. "Právě nyní jsou dostupné velmi, velmi velmi solidní a robustní open-source řešení."

Microsoft se pokouší zajistit u afrických vládních úřadů výběr Windows pro úřady, školy, akciové společnosti a další instituce. Tvrdí, že Linux může vyjít levněji na začátku, ale údržba Windows vyjde nakonec lépe (levněji). Windows jsou podle nich spolehlivější a podporují mnohem více způsobů využití.

Microsoft nehodlá zveřejňovat subsaharské obchody. Pan Hansen říká, že tvoří asi 1/10 příjmů ze Singapuru, které podle jeho náznaků nejsou nijak velké. Společnost sděluje, že licenční dohody uzavřeli s jedenácti vládami z subsaharské Afriky, včetně Angoly, Botswany a Rwandy.

South Africa Technology Agency podepsala tříletou licenční dohodu v ceně 800 dolarů za počítač, říká Daniel J. Mashao, technologický šéf agentury. Namibijská vláda podepsala tříletou dohodu v hodnotě okolo 667 dolarů za počítač, informuje Gordon Elliott, ředitel úřadu namibijského ministerského předsedy. Tyto ceny se blíží nákladům Microsoftu u U.S. obchodů.

Microsoft nediskutuje cenovou politiku u žádných obchodů. Mluvčí říká, že je obtížné porovnávat ceny, protože jde o různé dohody, které mohou obsahovat odlišné softwarové balíčky. Při stanovování cen pro vlády se někdy zohledňuje hrubý národní produkt (HNP), nebo hrubý národní produkt na osobu. Podle Světové banky byl loňský Namibijský HNP na osobu 3.360.- dolarů, pro porovnání: v USA to bylo 46.040 dolarů.

Při pohledu do Namibie - suché, řídce osídlené zemi na severozápadě jižní Afriky - se ukazuje, jak Microsoft bojuje proti zavádění Linuxu v celé oblasti.

Jen asi 200 škol z celkem 1.600 v Namibii mělo alespoň jeden počítač. V únoru 2000 Joris Komen, bývalý ředitel pro informační technologie v národním muzeu, odstartoval program SchoolNet Namibia. Cílem bylo přinést levný internet do všech Namibijských škol. V počítačových učebnách se začalo s využíváním free a open-source výukového software, včetně Linuxu.

Studie od organizace Swedish International Development Cooperation Agency, která pomáhala financovat SchoolNet, zjistila že v roce 2003 bylo s internetem spojeno 112 škol, někdy s využitím solární energie. SchoolNet "poskytuje průkopnické postupy a řešení školám," prohlašuje její zpráva.

V roce 2002 inicioval Microsoft jednání se SchoolNet o instalování Windows a Office na levné laptopy pro učitele, ale rozhovory skončily bez uzavření obchodu. Pan Komen ze SchoolNet říká, že následujícího roku mu paní Lizzie Range, pozdější oblastní akademická programová manažerka Microsoftu, "nabídla cestu na lov ryb v Montaně". V té době byl svobodný, a proto věřil, že jde o nabídku k seznámení. Řekl ne, a paní Range jeho další dotazy směřovala na Microsoft. Společnost, říká paní Range, která vlastní v Montaně lovecké objekty, navrhla panu Komenovi "aby zvažoval návštěvu chaty", pokud by byl v USA, ale žádné "zaplacení všech výloh cesty nebylo nabídnuto, navrženo nebo naznačeno."

V červenci 2003 podepsal Microsoft s namibijskou vládou dohodu o spuštění "African Pathfinder Initiative". Cílem pilotního programu bylo přinést do namibijských škol renovované Windows počítače. Společnost slibovala zařídit počítačové učebny ve třinácti školách, vyškolit učitele a poskytnout pomoc při založení, řízení a zprovoznění Renovačního centra, a to vše zdarma. Microsoft jmenoval ředitelem projektu Seana Nicholsona. Pan Nicholson v minulosti pracoval jako poradce namibijského ministerstva školství, podporujícího open-source software.

Několik škol vybraných pro pilotní projekt vládou již mělo počítačové učebny založené na Linuxu. Zástupci škol prohlásili, že si nemohou dovolit zajišťovat technickou podporu po oba systémy - Linux i Windows, takže linuxový software byl odstraněn.

Jedna taková škola byla v Katima Mulilo, na severovýchodě Namibie. V roce 2004 tam pracoval jako dobrovolný učitel organizace WorldTeach, Eric Kouskalis, tehdy student na Harwardu. Tvrdí, že počítače Pathfinder, dodávané Microsoftem "nebyly vůbec použity". Tvrdí, že strávil týdny opravami softwarových a hardwarových problémů. Kupříkladu když se mnozí studenti snažili zpřístupnit encyklopedii Microsoft Encarta "vše zamrzlo". Navštívil několik škol z programu Pathfinder a "téměř všichni učitelé se potýkali se systémem naprosto nepřipraveným k používání," říká.

Maggie Tabach, oblastní ředitel WorldTeach pro Namibii říká že "z hlediska Microsoftu bylo ziskem dostat hardware a software do škol, a ne jeho skutečná údržba a používání." Microsoft prohlašuje, že záměrem bylo "vytvořit opakovatelný model, jak nejlépe poskytnout technologii objevující se na trhu do škol."

V červnu 2005 Microsoft prohlásil Pathfinder za úspěch a oznámil namibijské vládě, že je možné projekt spustit. Dodavatelem byl určen Kerii Tjitendero, který měl pomáhat s vlastním procesem. Pan Tjitendero je syn Mose Tjitendero, někdejšího mluvčího Namibijského národního shromáždění, který je podepsán (za vládu) pod smlouvou Pathfinder mezi vládou a Microsoftem.

Pan Tjitendero, který již není dodavatelem Microsoftu, říká, že byl "částečně" najat Microsoftem díky svému otci. "Právě proto, že je můj otec a také proto, že byl důležitou součástí politické složky obchodu Pathfinder v Namibii, to dává smysl." Microsoft prohlašuje, že "věřil, že Kerii měl profesionální minulost, která ho připravila pro tuto roli."

Microsoft sliboval Namibii 4.000 použitých počítačů s programy. Mnohé mají být připraveny a vybaveny Windows v novém namibijském renovačním centru. Lodewyk van Graan z centra péče o zaměstnance říká, že bylo přijato nanejvýš 600 počítačů. Centrum renovace bylo uzavřeno po devíti měsících. George Cook, generální ředitel Computers 4 Africa, britské charitativní organizace, která zásobovala počítači Microsoft informuje, že jeho skupina dodala pouze 1.300 kusů pro Centrum renovace. Říká, že "Microsoft nikdy o víc nepožádal."

Microsoft uznává, že došlo ke krácení a říká, že jednání s ministerstvem školství ohledně nedodání 2.700 PC "dále pokračuje."

Po ukončení pilotního programu část škol ukončila i provoz počítačů. Combined School v Katima Mulilo obdržela během programu 20 počítačů. Její ředitel Fias Geel řekl v červnu, že téměř čtvrtina z nich byla rozbitá, síť přestala fungovat, a většina odcházejících studentů nemohla s počítači získat "osobní zkušenost."

Paul Damaseb, ředitel školy Eden Primary v Okahandja, řekl že v červnu nemohl žádný z 565 studentů používat počítač po dobu šesti měsíců kvůli poruše serveru. "Je to jen zbytečná přítěž," říká učitel Efraim Geingob.

V prohlášení Microsoft říká, že projekt byl "cennou" zkušeností. "Žel, nyní se zdá, že přechod od pilotního modelu na lokálně podporovaný model a následující etapy programu byly daleko méně úspěšné." Microsoft prohlásil, že "za to přijímá část odpovědnosti" a že "mohl a měl zvládnout projekt přechodu (tj. na Windows PC) vynaložením větší snahy."

Po ukončení pilotního programu vláda stanovila ctižádostivý plán zajistit počítače pro každou školu a vyzvala SchoolNet, aby zastavila vytváření počítačových učeben založených na Linuxu. Vládním cílem bylo vybavit 150 škol novými počítačovými učebnami běžících buď na Windows nebo Linuxu do roku 2007 a dalších 200 letos. Došlo však ke krácení peněz, a do září bylo instalováno jen asi 55 učeben, všechny obsahovaly software od Microsoftu - uvádí zdroj obeznámený se záležitostí.

Microsoft také viděl příležitost převzít obchod od Linuxu v Nigérii. V roce 2005 se Olusgun Obasanjo, nigerijský prezident, zavázal nakoupit jeden milion laptopů One Laptop Per Child (tzv. stodolarové notebooky, OLPC), od americké nevýdělečné společnosti používající open-source software, v ceně 100 dolarů za kus. Microsoft zaměstnal prezidentova syna, Dare Obasanjo, v roce 2002; po několika letech podepisoval licenční smlouvu s vládou. Microsoft říká, že pan Obasanjo mladší byl zaměstnán pouze kvůli své vlastní ceně, a že jeho plat nebyl nijak spojován s úspěšnou státní zakázkou.

V loňském roce se cena OLPC zvýšila nad 100 dolarů a nigerijská vláda se rozhodla koupit jiné počítače, Classmate PC, které byly prodávány firmou Intel Corp. Efosa Idehen, úředník zodpovědný za financování komunikačních zakázek, říká, že agentura najatá místním subdodavatelem firmy Technology Support Center (TSC), nakoupila okolo 10.000 Classmate PC. Také řekl, že laptopy mohou používat buď Windows nebo Linux, ale vláda požadovala Linux.

Microsoft oznámil v souvislosti s TSC ústy B. Gatese balíček programů za 3 dolary. Microsoft dále řekl, že dohoda není možná, protože studenti by nedostali provozuschopné laptopy - podmínky byly pod výrobními náklady produktu.

TSC kontaktovala firmu Mandriva SA, francouzskou společnost prodávající linuxovou distribuci. Domnívali se, že Microsoft nabídl svůj balík za 3 dolary, Mandriva tedy navrhovala 3 dolary za svůj linuxový operační systém plus další 2 dolary za programové vybavení, říkají lidé, obeznámení se situací. V srpnu 2007 TSC vystavil objednávku pro Mandriva Linux a taiwanský výrobce laptopů ho začal instalovat.

Microsoft neustával v prosazování Windows. Nabídl Windows XP a Office za 45 dolarů/počítač, říká Nyimbi Odero, generální ředitel TSC.

Pan Odero říká, že Microsoft chtěl po TSC vymazat Linux během lodní přepravy počítačů Classmate. Říká, že Microsoft navrhoval způsob "jak to udělat, zatímco vzniklé náklady by byly uhrazeny prostřednictvím joint obchodu." Podle návrhu smlouvy, kterou Microsoft poslal TSC 13. září, by Microsoft zaplatil na TSC fond na "určité marketingové aktivity k posílení prodeje a distribuce" produktů Microsoftu. Pan Odero říká, že Microsoft to udělal ne proto, aby vydělal na TSC, to opravdu nemohl očekávat, ale použil peníze jako podnět k náhradě Linuxu softwarem Windows.

Microsoft odmítal povolit jakékoli rozhovory se svými nigerijskými zaměstnanci. Popírá, že by došlo k nějaké nepatřičné nabídce, a říká, že se jen uvažovalo nad tím, jak zaplatit TSC, pokud by zajistilo marketingové aktivity a instalaci software. Říká, že návrh smlouvy "reprezentoval akceptovatelný návrh na příměří," a "není nastaven tak, aby odpovídal splnitelnosti, službám a očekáváním."

Návrh smlouvy uváděl, že TSC by se musel podřídit "Microsoft Vendor Code of Cunduct", který požaduje po prodávajících podřídit se místním antitrustovým, obchodně-soutěžním, protikorupčním a protiúplatkářským zákonům. Část popisující kolik by Microsoft zaplatil TSC a popis toho, jak by to TSC zajistil, zůstala prázdná. TSC navrhl Microsoftu cenu 1,3 miliónu dolarů za činnost, která by zahrnovala prezentace laptopu, školení učitelů a reklamu.

Podle zprávy Microsoftu se p. Hansen, regionální ředitel Microsoftu, 28. září setkal s TSC a jeho hlavním zakladatelem, firmou Alteq, na "velmi vysoké úrovni jednání" ohledně obchodu. Ve stejný měsíc se Justin Spelhaug, starší ředitel (senior director) pro obchod Microsoftu v rozvojových zemích, v Redmontu, Washington, zúčastnil "schvalovacího procesu" ohledně vkladu 340.000 dolarů do kapitálových fondů TSC.

30. října bylo Mandrivě oznámeno, že vyhrála kontrakt na dodání linuxového softwaru pro Classmate PC. Microsoft se nevzdával. Další den doručil TSC revidovaný návrh smlouvy s "datem nabytí účinnosti" 1. listopadu. Dokument nabízí platbu ve výši 400.000 dolarů pro TSC. V revidovaném dokumentu byla také vypuštěna pasáž o tom, že TSC musí vyhovovat Microsoft code of conduct (kodex Microsoftu pro prodejce).

31. října oznamuje TSC Mandrivě, že došlo ke "změně okolností", a že "nedávno dosáhl shody s Microsoftem o změně" Classmates z Linuxu na Windows.

Generální ředitel Mandrivy, Francois Bancilhon, zveřejnil "otevřený dopis Steve Ballmerovi", CEO Microsoftu, na webových stránkách Mandrivy. "Co jste těm chlapům udělali, že takhle změnili názor?", psal. "Je mi to jasné a bude to jasné všem. Jak se říká tomu, co jste udělal, Steve? Jsou pro to různá jména, jsem si jist, že je znáte," rozváděl p. Bancilhon ve svém dopise.

Nakonec nebyla smlouva joint-marketing nikdy podepsána, a Microsoft obchodní jednání nedokončil. Microsoft říká, že se vzdal poté, co se "vyjasnilo", že nigerijská vláda chce Linux.

Laptopy byly dodány s Linuxem.

Vyhledávání

© 2009 by technik