Web o všem

Jak nainstalovat Linux

03.05.2009 15:30

Rozhodli jste se zkusit pracovat s Linuxem? Zde najdete stručnou informaci o tom, kde začít a jak postupovat, a také odkazy na podrobnější dokumentaci - vesměs v angličtině.

Linux je dostupný na CD-ROM, na disketách nebo na síti - instalovatelný přes FTP nebo NFS (Za CD-ROM i diskety se pochopitelně platí :-) Je možno nainstalovat jednu z několika distribucí Linuxu. Seznam hlavních distribucí i s popisem v angličtině obsahuje také Linux Distribution Howto.

Na této stránce býval popis instalace distribuce Slackware, kterou jsem i já používal. V současnosti používám RedHat Linux, a proto zde uvádím nově i popis instalace RedHatu. Popis Slackware jsem zachoval a snažil se udržet jej v aktuální podobě, ale za úplnou správnost již nemohu ručit.


Instalace distribuce RedHat

Distribuce RedHat Linux se instaluje poměrně jednoduše. Nejprve několik odkazů:

Seznam míst, kde je dostupný RedHat Linux:

Výroba bootovacích disket

 • K instalaci z CD nebo přes NFS je potřeba jedna (bootovací) disketa, k instalaci přes FTP nebo s PCMCIA zařízením potřebujete dvě diskety.
 • Vezměte soubory s obrazem obou disket (boot.img a supp.img) a uložte je na dvě diskety. Pod DO$em k tomu lze použít například program rawrite.exe, pod UNIXem stačí příkaz dd if=soubor.img of=/dev/fd0.

Vlastní instalace

 • V krátkosti lze říci, že nyní stačí již jen vložit disketu boot.img do systémové mechaniky, nabootovat z ní a řídit se instrukcemi.
 • Nejprve odpovíte na několik otázek ohledně hardwaru a způsobu instalace. Poté je do paměti natažena případně i druhá instalační disketa a vlastní instalace může začít.
 • Při instalaci přes FTP nebo NFS je nejprve nutno nakonfigurovat síť. Jádro musí rozpoznat síťovou kartu (určíte druh karty a případně další parametry). Co se týče parametrů sítě, musíte nastavit vlastní IP adresu, dále síťovou masku (obvykle 255.255.255.0), případnou adresu routeru (to je IP adresa počítače, který spojuje vaši síť se sítí FTP nebo NFS serveru), adresu DNS serveru (pro překlad IP adres na jména) a jméno FTP nebo NFS serveru.
 • Dále je nutno zadat adresář na serveru, odkud se bude instalovat. Musíte vložit plnou cestu k adresáři, ve kterém je umístěn adresář RedHat, to jest například /pub/linux/distributions/redhat/current/i386 (pro instalaci z ftp.fi.muni.cz).
 • Další částí instalace je rozdělení pevného disku na oblasti: Pro Linux potřebujete minimálně dvě oblasti: Jednu na odkládací prostor (lze případně i sdílet s jinými operačními systémy) a jednu na souborový systém. Toto se provede programem fdisk, který je spuštěn v průběhu instalace. Je pochopitelně nutné mít příslušné volné místo na disku, neobsazené oblastí jiného systému. Pro zmenšení již existující oblasti se souborovým systémem FAT (tento je používán například DO$em nebo Windoze) je zde program fips.exe; tento program musíte spustit ještě před vlastní instalací Linuxu.
 • Odkládací prostor se obvykle volí zhruba dvakrát až ctyřikrát větší než je velikost operační paměti, je-li tato velikost do 32 MB, a stejně velký až dvakrát větší než operační paměť pro počítače s 32 MB paměti a více.
 • Velikost souborového systému se liší podle toho, co chcete s Linuxem dělat. Instalace systému samotného zabere od 40 do cca 300 MB diskového prostoru, a dále musíte mít prostor pro vaše vlastní data.
 • Nyní si již jen vyberete, které části systému chcete nainstalovat (tyto komponenty lze pochopitelně instalovat a odinstalovávat i později pomocí příkazu rpm nebo grafického rozhraní glint), a můžete spustit vlastní instalaci.
 • Po skončení kopírování dat je ještě nutné nakonfigurovat zavaděč systému, program LILO, zadat superuživatelské heslo a můžete nabootovat z disku váš nový RedHat Linux!

Instalace distribuce Debian


 • Debian lze podobně jako ostatní distribuce instalovat z prakticky jakéhokoliv média. Nejběžnější způsoby jsou: Pozor: Oficiální součástí Debianu nejsou non-free programy. Ty se nachází v jiných adresářích na FTP a/nebo na dodatečných CD dodávaných prodejcem společně s oficiální sadou.
 • Pokud nemáte bootovací CD nebo potřebujete kvůli mírně exotickým zařízením speciální jádro, musíte si vytvořit bootovací disketu. Odpovídající image naleznete v adresáři stable/disks-i386.
 • Z diskety nabootujete a postupujete podle instrukcí. Ty v současné době existují pouze v angličtině a případně některých dalších evropských jazycích, česká verze instalace zatím neexistuje.
 • Po nainstalování nejzákladnějších komponent systému z disket nebo jim odpovídajícího tar souboru jste vyzvání k rebootu.
 • Po novém nabootování (tentokrát již z disku) se dostanete do package manageru, kde si zvolíte balíky, které chcete instalovat. Následně instalaci dokončíte.
 • Případné podrobnější informace o instalačním procesu naleznete v podadresáři s instalačními disketami.

Instalace distribuce Slackware

Tohle ještě musím upravit.

Zde najdete nepříliš podrobný, ale zato český popis toho, jak nainstalovat jednu z nejpopulárnejších distribucí Linuxu, distribuci Slackware. Nejprve odkazy na informace:

 • Zvolíme nějaký FTP-server, který poskytuje distribuci Slackware. U nás například ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/distributions/slackware. Dále zmiňované adresáře jsou odkazovány relativně k domovskému adresáři distribuce Slackware.
 • V adresáři bootdsks.144 zvolíme jeden ze souborů, který obsahuje bootovací disketu. Pokud nemáte SCSI ani síť, volte bare.gz. Jinak scsi.gz, scsinet nebo net.
 • V adresáři rootdsks.144 vybereme disketu s kořenovým souborovým systémem. Pro barevnou instalaci soubor color144.gz, pro instalaci bez menu zvolíme soubor tty144.gz. pomocí programu dd dostaneme soubory na diskety:
  dd bs=18k if=soubor of=/dev/fd0
  Pod MS-DOSem můžeme použít RAWRITE.EXE z adresáře install.
 • Ostatní instalační diskety vytvoříme zkopírováním jednotlivých adresářů z adresáře slakware (nikoliv slackware, ale slakware) na klasické, MS-DOSovsky formátované diskety. Tyto adresáře obsahují sady softwaru, které je možno instalovat. Jsou to
  • a Základní systém
  • ap Aplikace (ghostscript, ...)
  • d Development (gcc, ...)
  • e Emacs
  • f FAQ -- často kladené dotazy, HOWTOs, ...
  • i Info-soubory pro texinfo
  • iv InterViews
  • n Networking
  • oop Smalltalk
  • q Různá předkompilovaná jádra systému
  • t TeX, Metafont, xdvi, dvips, ...
  • tcl tcl, tclX, tcl/tk
  • x X Window System (XFree86 + spousta programů)
  • xd X Window System development -- statické knihovny pro X, vývojové prostředky.
  • xap X-aplikace (ghostview, xv, ...)
  • xv Xview toolkit a OpenLook window manager (graf. rozhraní pro X)
  • y Hry (např. nádherná hra sasteroids)
 • Nyní stačí nabootovat z bootdisku (vytvořeného např. ze souboru scsi.gz, viz výše) a pak se jiz řídit instrukcemi. Instalace je podle mého názoru nepříliš složitá a celkem blbuvzdorná.
Zpět

Vyhledávání

© 2009 by technik