Web o všem

Berry Linux

03.05.2009 13:05

Berry Linux je live distribúcia založená na distribúcii Fedora Core 4, ktorá vychádza z rady populárnych distribúcií Red Hat. Autorom distribúcie je Japonec – pán Yuichiro Nakada a aktuálny inštalačný ISO súbor verzie 0.59, má veľkosť 452 MB. Spomínaný ISO súbor treba vypáliť na disk CD–R, resp. CD–RW. Postup nájdete ďalej v tomto článku. V tejto chvíli predpokladám, že CD s distribúciou máte vypálené a môžeme sa teda na distribúciu pozrieť pekne z blízka.

SPUSTENIE DISTRIBÚCIE

Po zavedení systému z CD sa zobrazí úvodná obrazovka s tučniakmi a naštartuje sa GNU GRUB loader. V menu nájdete niekoľko možností ako distribúciu spustiť, napr.: Berry Linux – japonská verzia distribúcie, Berry Linux (English Version) – anglická verzia distribúcie, Berry Linux Expert – expertný mód distribúcie, Berry Linux Safe Mode – záchranný mód distribúcie – preskočí inicializáciu väčšiny zariadení, tie potom treba dodatočne aktivovať z konzoly, Berry Linux for Vaio, Berry Linux for Dynabook a Berry Linux for Harddisc – umožní spustiť distribúciu z pevného disku. Z uvedených volieb odporúčam na začiatok vybrať Berry Linux (English Version) a stlačiť kláves [Enter].

  

Po výbere voľby Berry Linux (English Version) prebehne inicializácia a zavedenie a spustenie nového jadra 2.6.12–b1. Po spustení jadra sa pokračuje automatickou detekciou hardvéru, tá mimochodom pochádza z live distribúcie Knoppix, preto tá podobnosť. Ďalej sa pokračuje spustením jednotlivých procesov a služieb. Nasleduje inicializácia a spustenie X–Window s desktopovým prostredím KDE 3.4.1. Ak ste sa bez problémov dostali až sem, v tejto chvíli máte distribúciu spustenú a pripravenú na použitie. Keďže väčšinu z vás zrejme zaujíma, akým softvérom je distribúcia vybavená, v nasledujúcom texte si postupne prejdeme, aké programy máte k dispozícii.

  

POUŽÍVANIE DISTRIBÚCIE

Kliknite (v ľavom dolnom rohu obrazovky) na ikonu symbolizujúcu desktopové prostredie KDE. Vysunie sa hlavné menu, ktoré obsahuje nasledujúce sekcie:

Sekcia BERRY obsahuje nástroje na konfiguráciu distribúcie, napr. skript Berry Linux Installer vám umožní nainštalovať distribúciu na pevný disk, načítať, či uložiť konfiguráciu. Inštaláciu na pevný disk odporúčam len skúsenejším užívateľom, pretože ako autor uvádza, inštalátor je zatiaľ iba v testovacej verzii. Ak sa rozhodnete pre inštaláciu na pevný disk, budete potrebovať minimálne 1.7 GB voľného priestoru. V submenu Configure nájdete nástroje na konfiguráciu sieťovej karty, SWAP súboru, možnosť uložiť si aktuálne nastavenie distribúcie (buď na disketu, alebo na pevný disk) pomocou skriptu Save Berry Configuration. Nájdete tu aj skript na konfiguráciu bezdrôtovej sieťovej karty, či program xvidtune, pomocou ktorého si môžete vyladiť zobrazovaciu frekvenciu monitora. Musím vás však upozorniť, že pri spustení niektorých konfiguračných skriptov je vyžadované heslo užívateľa Root. Teda, ak systém bude od vás požadovať zadanie tohto hesla, potom na výzvu Password: zadajte slovo root a kliknite na tlačidlo OK, resp. stlačte kláves [Enter].

V sekcii Preferences | More Preferences nájdete program na konfiguráciu Panelu (Configure the Panel) nachádzajúceho sa v spodnej časti obrazovky, ďalej program na nastavenie vlastností desktopu (Desktop Setting Wizard), či Menu Editor na úpravu, resp. doplnenie položiek v hlavnom menu.

  

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE DISTRIBÚCIE

Už na prvý pohľad možno vidieť, že distribúcia je vybavená tými najnovšími programami, na ktoré môžete aktuálne vo svete Linuxu naraziť. Najviac programov zrejme nájdete v sekcii Program. V submenu Accessories (príslušenstvo) nájdete programy na prácu so schránkou (ClipBoard), ďalej program na prezeranie nainštalovaných písem (Font Viewer), z ďalších programov možno spomenúť napr. KJobViewer, KPager, KTip, KDEPrintFax, Notepad (písanie poznámok, editovanie súborov), či Smb4K (SMB/CIFS Share Browser). Nechýba tu ani sekcia Games (hry). Nájdete tu napr. hru Mine Sweeper (hľadanie mín), ďalej hru Miss Driller (ide o hru v ktorej v úlohe baníka, musíte vyhĺbiť niekoľko desiatok, či stoviek metrov hlbokú štôlňu, pričom máte obmedzené množstvo vzduchu) a emulátor Snes9X (podrobnejšie informácie o ňom nájdete na stránke https://www.linuxgames.com/snes9express/). Sekcia Graphics obsahuje programy na prácu s grafikou, nájdete tu programy ako DigiKam (manažér digitálnych fotografií) – umožní vám načítať (prakticky z ľubovoľného digitálneho fotoaparátu) nafotené zábery a vytvoriť z nich album, Sodipodi (vektorový grafický editor), Gimp (program pre spracovanie a tvorbu rastrových obrázkov) – svojimi schopnosťami pripomína známy program PhotoShop od firmy Adobe a ShowFoto (prehliadač obrázkov) – umožní vám nielen obrázky prezerať, ale ich aj upravovať (rotovať, nastavovať jas, kontrast a pod.). V sekcii Internet nájdete nástroje na prehliadanie web stránok – tradične prehliadač Konqueror a Mozilla, program na prezerania a spracovanie elektronickej pošty Mozilla Mail, ďalej program KnetAttach, ktorý vám umožní vybrať typ sieťovej služby na ktorú sa chcete pripojiť, v ponuke sú nasledujúce možnosti: WebFolder (Webdav), FTP, Microsoft Windows Network Drive, a Secure Shell (SSH). Nechýba tu ani jednoduchý program na okamžite doručovanie správ tzv. instant messenger. Program vám umožní komunikovať cez protokoly AIM, ICQ, JABBER, LIVE JOURNAL, MSN a YAHOO! Sekcia Office obsahuje poslednú verziu kancelárskeho balíka OpenOffice.org. Prostredníctvom tohto balíku sú vám ponúknuté nástroje ako CALC (tabuľkový kalkulátor), DRAW (vektorový editor), IMPRESS (nástroj na tvorbu prezentácií), MATH (pomôcka na písanie vzorcov) a WRITER (program na písanie a editovanie dokumentov aj vo formáte DOC). Sekcia Other obsahuje submenu System a Utilities. V submenu System sa nachádza niekoľko programov typu screensaver. Z nich zaujímavý je napr. FireWorks3D (GL). V submenu Utilities zasa nájdete program Wireless Assistent, ktorý vám umožní detekovať a nakonfigurovať wireless zariadenie. Sekcia Sound & Video obsahuje programy určené na prehrávanie audio a video súborov. Nájdete tu programy ako MPlayer, XINE DVD Video Player, XMMS, ale aj programy K3B (napaľovanie CD a DVD diskov), TVTime (sledovanie a záznam televízneho signálu), či Volume Control na nastavovanie hlasitosti jednotlivých kanálov zvukovej karty. Posledná sekcia – System obsahuje nástroje ako súborový manažér, KInfoCenter (dostupné informácie o nainštalovanom hardware), KRandRTray (zmena aktuálneho rozlíšenia a frekvencie monitora), KSysGuard (program na monitorovanie záťaže systému), či QtParted (program na vytváranie, mazanie a rozširovanie jednotlivých logických oblastí (partition) na pevnom disku).

  

AKO NASTAVIŤ ČEŠTINU?

Pokiaľ sa rozhodnete vytvoriť prostredníctvom kancelárskeho balíku Open Office 2.0 beta nejaký dokument, určite budete potrebovať nastaviť českú klávesnicu. Kliknite na ikonu KDE v ľavom dolnom rohu obrazovky a v menu vyberte voľbu Control Center. V strome v ľavej časti okna vyberte voľbu Regional & Accessibility, kliknite na Country/Region & Language a na prvej záložke nastavte Country na Czechia (hľadajte v submenu Europe, Central). Tento výber musíte ešte potvrdiť kliknutím na tlačidlo Apply. Teraz treba nastaviť klávesnicu. Kurzorom opäť zamierte do stromu v ľavej časti okna a vyberte voľbu Keyboad Layout. Presuňte sa nad záložku Layout a zaškrtnite checkbox Enable keyboard layout. V listboxe s názvom Available layouts vyberte Czech, resp. Czech (qwerty) a kliknite na tlačidlo Add a svoj výber opäť potvrďte tlačidlom Apply.

  

AKO POSTUPOVAŤ PRI NAPAĽOVANÍ ISO SÚBORU?

Linuxové live distribúcie zvyčajne nájdete na Internete vo formáte ISO. Je to obraz, ktorý treba vypáliť na CD (veľkosti 8 cm alebo 12 cm). Pri vypaľovaní ISO obrazov odporúčam použiť prepisovateľné médium CD-RW. V prípade, že vám distribúcia nebude vyhovovať, jednoducho ju zmažete. Teraz si opíšeme ako postupovať pri vypaľovaní ISO súborov pod operačným systémov Linux, tak pod operačným systémom Windows.

Ak už používate OS Linux, určite poznáte program K3b, ktorý sa používa na vypaľovanie dát na CDR, CDRW resp. DVD. Po spustení programu v hlavnom menu vyberte položku Tools | CD | Burn CD Image. Otvorí sa okno s rovnakým názvom. V sekcii Image To Burn vyberte ISO súbor distribúcie, ktorý chcete vypáliť. V sekcii Image Type nastavte typ ISO 9660 Image a kliknite na tlačidlo Start.

V prípade, že používate OS Windows môžete použiť buď program Nero, alebo Alcohol 120%, či akýkoľvek iný, ktorý používate. Vypaľovanie v programe Nero je jednoduchý proces, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov: spustite program Nero, v hlavnom menu vyberte položku Recorder | Burn Image; otvorí sa dialóg Open. Teraz nájdite na vašom disku príslušný súbor s príponou *.iso a kliknite na tlačidlo Open. Zobrazí sa okno s nápisom Burn Compilation. Môžete si tu ešte nastaviť rýchlosť vypaľovania, metódu a počet kópii. Ak to máte, kliknite na tlačidlo Burn. Ak celý proces vypaľovania prebehne bez problémov, vyberte CD a reštartujte počítač. V BIOSe nastavte bootovanie z CD-ROM a vložte vypálené CD.

  

ZÁVER

Distribúciu Berry Linux môžete využiť napr. na prvé zoznámenie sa s distribúciou Fedora. Použitá môže byť aj ako linuxové demo, výukové CD alebo záchranný systém. V prípade, že sa vám toto prostredie zapáči, môže si nainštalovať originálnu distribúciu Fedora Core 4 (Stentz), o ktorej sme na LinuxZone len nedávno písali.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 by technik